توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

1396.12.08

زنان سرپرست خانوار از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند که در معرض آسیب های اجتماعی و اقتصادی بسیاری قرار دارند. توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با آموزش های عملی و خود اشتغالی می تواند دریچه های روشنی را برای آینده فرزندان بگشاید. در این راستا ایجاد بازارچه های خود اشتغالی و فروش مستقیم تولیدات بانوان هنرمند سرپرست خانوار یکی از اهدافی است که در جاب با ما در پی تحقق آنیم.
ایجاد فرصت های اجتماعی برای مشارکت زنان سرپرست خانوار در زمینه های مختلف کاری، در بهبود وضعیت مالی و اقتصادی خانواده های تحت سرپرست تاثیرگذار است. بهینه سازی وضعیت مالی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی این افراد نیازمند برنامه ریزی های کارآمدی است که بتواند موجبات ثبات خانواده های تحت پوشش را فراهم آورد. وجود فشارهای اجتماعی، عاطفی ، روانی و اقتصادی در این خانواده ها مشکلی است که یکباره حل نخواهد شد. لذا اگر بتوان اندکی از فشار اقتصادی زنان سرپرست خانوار را کاهش داد، به طور قطع می توان انتظار داشت از فشارهای اجتماعی و حتی روانی این افراد نیز کاسته شود.
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فرآیندی است که طی آن به طور آگاهانه و سازمان یافته، شرایط حاکم بر خانواده ها برای رسیدن به وضعیت مناسب تغییر پیدا می کند. شرکت در گروه های آموزشی و کارورزی، آموزش های کوتاه مدت عملی، مشارکت فعال در دوره های آموزشی، اولین گام ها برای تامین رفاه فردی و اجتماعی این افراد است.
اشتغال زنان سرپرست خانوار در بهبود وضعیت اقتصادی، رفاهی و اجتماعی تاثیرگذار است ولی اغلب این افراد امکان کاریابی به شیوه های معمول را ندارند. عدم تخصص و مهارت های شغلی یکی از موانع موجود در کاریابی این افراد است. جاب با ما با هدف توانمندسازی و پیشرفت شرایط زندگی زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت تکفل، اقدام به ایجاد بازارچه خود اشتغالی و فروش صنایع دستی این افراد کرده است. 
فروش آنلاین دست سازهای هنری این افراد یکی از موفق ترین طرح های حمایتی برای ارتقا سطح کیفی خانواده های تحت پوشش است و تاکنون نتایج خوبی داشته است. کارآفرینی و مستقل سازی خانواده های آسیب دیده اجتماعی، با تشویق به تولید و فروش محصولات از مناسب ترین الگوهای حمایتی است.
جاب با ما ، حامی اشتغال زنان سرپرست خانوار و معلولین جسمی

ورود
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کردم. یادآوری