فید آر اس اس

https://www.jobbama.ir/templates/persian/img/logo.png جاب با ما - وب سایت و اپلیکیشن ثبت آگهی و رزومه رایگان https://www.jobbama.ir/ آگهی های استخدام https://www.jobbama.ir/job.html کارگر ساده, کارگر ساده نظافتچی, استخدام نظافتچی https://www.jobbama.ir/worker/simple-cleaner-worker/کارگر-ساده,-کارگر-ساده-نظافتچی,-استخدام-نظافتچی-46.html Sat, 10 Feb 2018 12:29:40 +0330 کارگر ساده نظافتچی کارگر ساده, کارگر ساده نظافتچی, استخدام نظافتچی  
گروه: کارگر ساده, کارگر ساده نظافتچی
عنوان شغلی: استخدام نظافتچی
گروه: کارگر ساده نظافتچی
]]>
خیاط, سایر خیاط ها, بافت عروسکهای قلاب بافی https://www.jobbama.ir/tailor/other-tailors/خیاط,-سایر-خیاط-ها,-بافت-عروسکهای-قلاب-بافی-45.html Sat, 10 Feb 2018 12:17:09 +0330 سایر خیاط ها خیاط, سایر خیاط ها, بافت عروسکهای قلاب بافی  
گروه: خیاط, سایر خیاط ها
عنوان شغلی: بافت عروسکهای قلاب بافی
گروه: سایر خیاط ها
]]>
تعمیرکار, تعمیرکار مکانیک, مکانیک خودرو https://www.jobbama.ir/repairman/mechanic-repairer/تعمیرکار,-تعمیرکار-مکانیک,-مکانیک-خودرو-43.html Sat, 10 Feb 2018 11:57:53 +0330 تعمیرکار مکانیک تعمیرکار, تعمیرکار مکانیک, مکانیک خودرو  
گروه: تعمیرکار, تعمیرکار مکانیک
عنوان شغلی: مکانیک خودرو
گروه: تعمیرکار مکانیک
]]>
مشاغل گوناگون, تبلیغات ازانس و هتل معین درباری https://www.jobbama.ir/various-jobs/مشاغل-گوناگون,-تبلیغات-ازانس-و-هتل-معین-درباری-622.html Sun, 30 Dec 2018 12:23:48 +0330 مشاغل گوناگون
گروه: مشاغل گوناگون
عنوان شغلی: تبلیغات ازانس و هتل معین درباری
گروه: مشاغل گوناگون
]]>
مشاغل گوناگون, سایر استخدام, کار پاره وقت برای افراد جویای کار به ویژه دانشجویان با مزایای عالی https://www.jobbama.ir/various-jobs/other-employment/مشاغل-گوناگون,-سایر-استخدام,-کار-پاره-وقت-برای-افراد-جویای-کار-به-ویژه-دانشجویان-با-مزایای-عالی-631.html Sat, 05 Jan 2019 02:07:48 +0330 سایر استخدام
گروه: مشاغل گوناگون, سایر استخدام
عنوان شغلی: کار پاره وقت برای افراد جویای کار به ویژه دانشجویان با مزایای عالی
گروه: سایر استخدام
]]>
فروشنده, فروشنده لوازم دیجیتال, استخدام بازاریاب و کارشناس فروش خانم https://www.jobbama.ir/seller/digital-supplies-dealer/فروشنده,-فروشنده-لوازم-دیجیتال,-استخدام-بازاریاب-و-کارشناس-فروش-خانم-629.html Wed, 02 Jan 2019 00:05:13 +0330 فروشنده لوازم دیجیتال
گروه: فروشنده, فروشنده لوازم دیجیتال
عنوان شغلی: استخدام بازاریاب و کارشناس فروش خانم
گروه: فروشنده لوازم دیجیتال
]]>
مدیر, مدیر فروش، بازاریابی, استخدام مدیر فروش وبازاریابی https://www.jobbama.ir/the-manager/sales-manager-marketing/مدیر,-مدیر-فروش،-بازاریابی,-استخدام-مدیر-فروش-وبازاریابی-625.html Mon, 31 Dec 2018 19:00:37 +0330 مدیر فروش، بازاریابی مدیر, مدیر فروش، بازاریابی, استخدام مدیر فروش وبازاریابی  
گروه: مدیر, مدیر فروش، بازاریابی
عنوان شغلی: استخدام مدیر فروش وبازاریابی
گروه: مدیر فروش، بازاریابی
]]>
مدرس, مدرس ریاضی, مدرس ریاضی و فیزیک https://www.jobbama.ir/teacher/math-teacher/مدرس,-مدرس-ریاضی,-مدرس-ریاضی-و-فیزیک-616.html Sat, 22 Dec 2018 17:09:22 +0330 مدرس ریاضی مدرس, مدرس ریاضی, مدرس ریاضی و فیزیک  
گروه: مدرس, مدرس ریاضی
عنوان شغلی: مدرس ریاضی و فیزیک
گروه: مدرس ریاضی
]]>
مهندس, مهندس مکانیک، اتومکانیک, طراحی صنعتی - جامدات https://www.jobbama.ir/engineer/mechanical-engineer-auto/مهندس,-مهندس-مکانیک،-اتومکانیک,-طراحی-صنعتی-جامدات-615.html Sat, 22 Dec 2018 14:55:58 +0330 مهندس مکانیک، اتومکانیک
گروه: مهندس, مهندس مکانیک، اتومکانیک
عنوان شغلی: طراحی صنعتی - جامدات
گروه: مهندس مکانیک، اتومکانیک
]]>
بازاریاب, سایر بازاریاب ها, بازاریاب میدانی و حضوری https://www.jobbama.ir/marketer/other-marketers/بازاریاب,-سایر-بازاریاب-ها,-بازاریاب-میدانی-و-حضوری-613.html Thu, 20 Dec 2018 01:36:55 +0330 سایر بازاریاب ها
گروه: بازاریاب, سایر بازاریاب ها
عنوان شغلی: بازاریاب میدانی و حضوری
گروه: سایر بازاریاب ها
]]>
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کردم. یادآوری